Redd Rønvikjordene

Den nye kommuneplanen for Bodø foreslår nedbygging av Rønvikjordene, en nasjonalt sett unik grønn lunge i Bodø by. Bystyret og sentrale myndigheter skal ta stilling til dette; den avgjørende kampen står nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi ber deg støtte og bli med på arbeidet for Rønvikjordene! – signer på Opprop.no

Hvorfor redde Rønvikjordene?
Fordi mange i byen er glade i området
Rønvikjordene er et populært frilufts- og naturområde, har vakkert kulturlandskap, en flott elvepark og et unikt fugleliv.
Vi ber fylkeskommunen og kommunens ledelse være med på å utvikle det store potensialet Rønvikjordene gir for fysisk aktivitet og grønne opplevelser i kulturlandskapet.

Fordi matjorda er et fellesgode
Nedbygging av matjord lar seg ikke reparere.
Vi ber Bodøs politikere ta det ansvaret de har fått fra staten og la utrede en forsvarlig og framtidsretta forvaltningsplan for Rønvikjordene og matjorda i hele kommunen.

Fordi moderne byutvikling unngår fortsatt nedbygging
Potensialet for miljøvennlig transport og arealbruk ligger i å utvikle sentrale bebygde områder til en mer framtidsrettet bystruktur.
Vi ønsker en utredning av bedre bruk av de utbygde sentrumsarealene. Vi ber Bodøs politikere se til at fortetting og ombruk av eksisterende byggeområder i sentrum utredes og iverksettes.

Fordi klimaendringene krever ny innsats lokalt
Rønvikjordene er en av landets største jordvernsaker. Forvaltningen av disse ressursene vil få nasjonal oppmerksomhet.
Vi ber Bodøs politikere planlegge langsiktig med respekt for framtidige generasjoners behov.

Fordi vi trenger økt forskning på arktisk landbruk
Vi trenger forskning mer enn før som beredskap mot de problemene klimaendringene vil skape for det arktiske landbruket.
Vi ber Bodøs politikere sikre forskning og en god beredskap mot problemer som vil følge av klimaendringer.

Fordi urban matproduksjon gir liv, kunnskap og kortreist mat
Et bynært landbruk bevarer både grønne lunger og naturbasert livskunnskap. I følge FN produseres over 15 % av verdens mat i byer.
Vi ber om at jordene sikres for varig produksjon av kortreist mat.

Fordi vi ønsker barnas grønne bydel med bynært, frodig, økologisk landbruk på Rønvikjordene.
Vi ønsker Rønvikjordene som et aktivt, levende landskap med bynært, økologisk landbruk. Vi tror på en mangfoldig produksjon av kortreist mat, opplevelser og verdifull forskningsvirksomhet for nordnorsk landbruk.

Vi ber deg støtte og bli med på arbeidet for Rønvikjordene! – signer på Opprop.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**