Fokus på utenriks

Programkomiteens 1. utkast til stortingsvalgprogram ble lagt frem den 3. september. Åmot Venstre kommer i denne forbindelse med to endringsforslag før 2.utkastet som skal legges frem den 10.desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Åmot Venstre deltok på Hedemark Venstres programseminar med Ola Elvestuen, og kom med følgende endringsforslag til 1.utkastet som ble presentert:

Punkt 10.5. Forsvaret.
Tilleggsforslag:
Våre pågående internasjonale operasjoner har medført en ytterligere profesjonalisering av forsvaret. En stor andel av norsk ungdom verver seg for tjeneste enten som tjenestegjørende i beredskapsavdelinger eller i operasjoner utenlands. Disse bruker sine ungdomsår for å representere Norge og den norske befolkningen, noe som har konsekvenser for utdanningen de får. Personell som verver seg til tjeneste for forsvaret må gis krav på utdanning etter endt tjeneste, tilsvarende de rettigheter som avdelingsbefal har.

Pågående og krevende militære operasjoner utenlands krever mye av våre mannskaper. Det må derfor etableres et oversiktelig og sikkert "sikkerhetsnett" gjennom pensjoner og forsikringer for soldater i internasjonal tjeneste og deres pårørende. Dette skal gjelde både psykiske og fysiske lidelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**