Gjennomslag for miljørapportering

Venstres Christin Guldahl Madsen fremmet forslag om at Gjøvik kommune skal innføre miljørapportering i årsberetningen sin fra og med 2009. Et enstemmig kommunstyre stemte for dette i møtet den 30. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Alle private bedrifter har lovpålegg om å rapportere om miljøstatus i virksomheten sin i årsberetningen. Et tilsvarende lovpålegg har ikke kommuner og offentlige virksomheter. Venstre på Stortinget har nå fremmet forslag om å endre kommuneloven, slik at kommunene blir pålagt dette på samme måte som bedriftene.

– Men dette kan vi jo bare starte med før det kommer et lovpåbud, sa Guldah Madsen i sitt innlegg i kommunestyret. Det er ikke noe som hindrer oss i å være bedre enn loven, fortsatte hun. Men la til at det tross alt er tiltakene og resultatene som teller.

– Vi inviterer innbyggerne til å være med på miljødugnad. De er blant de beste i landet til å sortere søppel, sier Christin Guldahl Madsen. Da må vi også fortelle dem hvordan miljøtilstanden er i kommunen. Hun savner for øvrig både mer og bedre miljøinformasjon på Gjøvik kommunes nettsider.
– En finner ikke miljø på førstesiden. Da må en begynne å søke og lete seg fram, sier hun og henviser til Fredrikstad kommunes hjemmeside som et eksempel på hvordan det kan gjøres.

Fredrikstad kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**