Karmøy for omvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame

Venstres representant i formannskapet, Asbjørn Eik-Nes fikk støtte for forslaget som gjør at Barne- og likestillingsdept. blir anmodet om lovendring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Karmøy kommune vil anmode Barne- og likestillingsdepartementet om at de i sitt framlegg til ny markedsføringslov gjør framlegg om lovendring som medfører en speilvending av eksisterende reservasjonsordning mot uadressert reklame.
Vedtaket ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4 Frp, 1 H)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**