Lydmålinger på Kippermoen Ungdomsskole

Spontanspørretime i Kommunestyret 5. november

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Lærere og elever på Kippermoen Ungdomsskole klager over de akustiske forhold på skolen.
Dette skyldes delvis åpne løsninger, delvis materialvalg og manglende lyd-demping.

I Arbeidsmiljøloven
§ 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet heter det:
1. Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Mine spørsmål er:
1. Er administrasjonen klar over disse lydproblemene?

2. Kan det gjennomføres lydmålinger i klasserom, personalrom og kantinen på Kippermoen Ungdomsskole?

Kan Kommunestyret underettes av lydmålingsresultatene?

Mosjøen, 3. november 2008

Franziska Wika
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**