Vefsn Folkehøgskoles framtid

Spørsmål i spontanspørretimen 5. november 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vefsn Folkehøgskoles framtid

Det er i dag tre folkehøgskoler igjen i Nordland Fylke. Vefsn folkehøgskole, som en av disse, er en viktig utdanningsinstitusjon og kompetansearbeidsplass i vår kommune.
Eierne av Vefsn Folkehøgskole, Hålogaland Ungdomslag, har foreslått å omdanne skolen til et aksjeselskap. Skolen selv mener at arbeidet med denne omstruktureringen har foregått i en lite inkluderende prosess.

Vefsn Kommune har, etter det jeg har erfart, gitt Vefsn Folkehøgskole et rente- og avdragsfritt lån i størrelsesorden på ca. 2 mill. kroner.

Kan ordføreren svare meg på følgende spørsmål:

1. Har Vefsn Kommune visst om planene til Hålogaland Ungdomslag og hatt mulighet til å vurdere konsekvensene?

2. Hva vil Vefsn Kommune foreta seg i forhold til lånet gitt til Vefsn Folkehøgskole hvis skolen blir et aksjeselskap?

3. Hva vil skje med den kommunale bevilgningen til barnehagen ved folkehøgskolen?

4. Kan ordføreren ta initiativ til et møte med ledelsen av Vefsn Folkehøgskole og styret i Hålogaland Ungdomslag?

Franziska Wika
Venstre

Mosjøen, 06.11. 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**