Store utfordringer i Arendalsbudsjettet

– Det viktige nå er å se hvordan vi kan skape en best mulig kommune på lengre sikt, og at vi IKKE utelukkende graver oss ned i kortsiktige tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anne Solsvik og Jan Kløvstad 7

Foto: Åsmund Aqissiaq Kløvstad

Venstres bystyregruppe er glad for at mange av miljøforslaga våre er synlige i budsjettforslaget. Videre er vi glade for rådmannens ord om at dette bystyret har vært flinkere med budsjettdisiplinen enn før, og vi er frimodige nok til å vise til de mange innlegg fra Venstre både i valkampen i fjor og i bystyret gjennom dette året, sier driftsstyremedlem Anne Solsvik.

– Nå framover vil vi se både på skolestruktur og innhold og kvalitet i skolene, sier Solsvik, som antyder at ungdomsskoleelever trolig kan tåle noe lengre skoleveg enn de aller minste.
Venstre vil samarbeide med alle andre partier i bystyret for å finne de best mulig løsningene i den meget dårlige økonomiske situasjonen vi har, sier Anne Solsvik og Jan Kløvstad.

Venstre vil gå inn for økning av eiendomsskatten fra 2010, slik rådmannen foreslår i budsjettet.

Les hele budsjettforslaget og handlingsplanen for kommende år her. Det endelige slaget står i bystyret 10. desember. Velkommen til Venstres gruppemøte 17. november, der budsjettforslaget naturlig nok er hovedsaka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**