Ukas navn: Lavrans Skuterud

Hver uke skal vi på disse nettsidene presentere en person som er aktiv for Venstre i Sør-Trøndelag. Først ut er Lavrans Skuterud, en brennende engasjert lokalpolitiker i Orkdal og medlem av AU i Sør-Trøndelag. Han er også aktuell som 4. kandidat til stortingsvalgslista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lavrans

Lavrans Skuterud er kommunestyrerepresentant, medlem av hovedutvalg forvaltning og miljøutvalget i Orkdal, og organisatorisk nestleder i Sør-Trøndelag Venstre. Han bor på Fannrem med kone og fem barn (har overtatt foreldreansvar for tre). Av yrke er Lavrans sivilingeniør i biofysikk, han har doktorgrad i naturmiljøkjemi, og arbeider fra hjemmekontor for Statens strålevern (forsker) og Reindriftsforvaltningen (konsulent) med Tsjernobyl-forurensningen som fagfelt. Han har et bredt samfunnsengasjement, og en hovedsyssel ved siden av en aktiv familie, en engasjerende jobb og politikken, er ledervervet i Orkla Fjellsportklubb og klubbens drøm om et stort klatresenter på Orkanger.

Hvorfor ble du medlem av Venstre?
Den helt konkrete årsaken til at jeg meldte meg inn i Venstre, var at jeg ble spurt om å stå på lista til kommunevalget 2007. Den henvendelsen kom bare dager etter at jeg for første gang hadde tenkt at jeg før eller senere burde engasjere meg i politikken. Med utgangspunkt i engasjementet mitt for natur og miljø er det nok miljøpolitikken som har vært den viktigste enkeltårsaken til at jeg har stemt Venstre i mange år: Venstre har god miljøpolitikk som favner bredt, og som er ansvarlig, realistisk og optimistisk. Dessuten har jeg et liberalt innvandringssyn, i tillegg til at jeg er opptatt av kvaliteten i skolen. Og når jeg også mener at vi bør ta større personlige ansvar for oss selv og for hverandre, og ikke skyve ansvaret over på samfunnet, er det opplagt at jeg mener Venstres slagord om frihet og ansvar er svært riktig!

Hvilken sak er du mest opptatt av akkurat nå, og hvorfor?

I det globale bildet er det selvsagt klimatrusselen som engasjerer mest, og det skal bli veldig spennende å se hvordan USAs klimapolitikk blir med Obama. Her er det store forhåpninger! I Orkdal har vi for tiden en heftig debatt om plassering av en idrettshall. Dette har kommet opp i forbindelse med store renoveringsbehov for Orkdal vidaregåande skole, og handler også om verdsetting av dette skoletilbudet i kommunen. En annen aktuell sak er Orkdals oppvekstplan: Orkdal kommune har vedtatt at vi skal bli blant landets beste skolekommuner innen 2012! Orkdal Venstre leverte nylig en solid høringsuttalelse om oppvekstplanen, og vi fikk en del oppmerksomhet i avisa Sør-Trøndelag. For en engasjert Venstre-politiker er det også andre aktuelle saker i Orkdal: Vi har startet arbeidet med energi- og klimaplan, med strandsoneplan, og planarbeidet "Orkdal 2040" der miljø og bærekraft er ment å være førende for utviklingen i de sentrale delene av kommunen i de kommende tiårene.

Hva er den største utfordringa i ditt lokalmiljø?
Når vi ser bort fra de mer overordna temaene som dekkes av planarbeidet ovenfor, er det kanskje mangel på gang og sykkelveier langs E39 og riksveg 65 som er den største utfordringa. Situasjonen er prekær flere steder, kommunen bruker penger på sikringsskyss for elevene, og ungene tør nesten ikke gå på besøk til naboene. Men det er også en utfordring å finne midler til å realisere utbygging av barnehager, skoler og idrettshaller i vekstkommunen Orkdal.

Hvordan tror du Venstre skal vinne valget i 2009?
Generelt mener jeg Venstre vinner valget 2009 på et godt og aktuelt program. Miljø og skole vil fortsatt være saker som interesserer, og den økonomiske situasjonen vil gjøre småbedriftenes kår mer aktuelle. Trolig vil også folks få øyne mer opp for betydningen av sosialt ansvar. Utfordringen blir å finne saker som gir synlighet i media; jeg har et noe ambivalent forhold til medias behov for overskrifter. Men det er også mange journalister som verdsetter grundig og gjennomtenkt politikk, så jeg tror det går bra!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**