Kontroll av offentlige aktivitetsrom

Spørsmål til Ordføreren fra Venstre om renhold der våre barn leker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kontroll av offentlige aktivitetsrom hos private næringslivsaktører.

I vår by har næringslivet i større grad begynt å ta hensyn til og skape aktivitetsrom for våre yngre byborgere. Dette er kjempepositivt og tilbudene er etter hva man kan observere høyt verdsatt av målgruppen og deres foresatte. Flere spisesteder har aktivitetsrom for barn, på noen av byens kjøpesentre finnes ballrom, på treningssentrene har de aktivitetsrom med tilsyn og vi har et helt lekeland/ aktivitetsland.

Da brukerne av disse arenaene ikke selv kan vurdere hygiene og sikkerhets relaterte konsekvenser for disse aktivitetsrommene er det nærliggende å tro at det finnes offentlige forskrifter for dette, og at dette faller innunder forskrift om miljørettet helsevern.

På bakgrunn av innlegg i de lokale mediene, både gjennom leserinnlegg og dagens telefon kan det virke som om enkelte ikke finner hygienen godt nok ivaretatt på noen av disse aktivitetsrommene og mitt spørsmål dreier seg derfor om hygiene og vedlikehold.

Hvilke rutiner har kommunen for å sikre at gjeldene HMS forskrifter, og da særlig med tanke på renhold, for disse blir ivaretatt og hvilke kontrollrutiner gjelder for offentlige aktivitetsrom hos private næringslivsaktører?

Svar fra ordføreren kommer i Bystyret 11.desember

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**