Krever klare Ryfast-svar

Venstres Helge Solum Larsen har bedt administrasjonen om å redegjøre for konsekvensene av ettfeltsstrekninger i Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


—Vi har bedt administrasjonen redegjøre for forhold som mange stusser på, blant annet trafikkavviklingen inne i tunnelen, hvor det snevrer inn til kun ett felt i hver retning, sier Helge Solum Larsen, nestleder i kommunalstyret for byutvikling, til Rogalands Avis.

Rogalands Avis har tidligere skrevet om beregninger fra Statens vegvesen som viser at i deler av Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen vil trafikken stå stille i rushtiden.

På forrige kommunalstyremøte ba Solum Larsen administrasjonen redegjøre for løsningen med kun ett felt i hver retning opp mot veinormalens krav til dimensjonering, og opp mot framkommelighet på den aktuelle strekningen i rushtid.

—Spørsmålet er betimelig, og jeg håper vi får gode svar, og at det foreligger i god tid før bystyremøtet 8. desember, hvor dette skal behandles, sier Solum Larsen.

Les mer i Rogalands Avis, her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**