Vil skape og sikre arbeidsplasser

-Venstre sier nei til alle Regjeringens forslag om målrettede skatteskjerpelser for næringslivet i statsbudsjettet for 2009. For å skape og sikre arbeidsplasser er det avgjørende med gode rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for å sikre underveksten av nye bedrifter, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i tredje kvartal i år ble åpnet 834 konkurser. Dette er en økning på 43 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Vil snu utviklingen

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Venstre vil snu utviklingen av økende antall konkurser og tapte arbeidsplasser. Derfor foreslår Venstre økt bunnfradrag i formuesskatten, økte avskrivingssatser for næringslivet, styrking av SkatteFUNN-ordningen og rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende. Arveavgiften bør avskaffes, og Venstre vil innføre et eget skattestimuli (KapitalFUNN) for langsiktig investering i ny næringsvirksomhet.

-Konsekvensen av Regjeringens skattepolitikk er at statlig og utenlandsk eierskap i norsk næringsliv blir kraftig favorisert, heller enn det spredte, private norske eierskap Venstre ønsker, mener Skjelstad. Spesielt i en tid med finanskrise og utsikter til økning i konkurser og arbeidsledighet burde politikken vært lagt om i en retning som belønnet dem som ville investere i ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**