Opposisjonen samla mot skolenedleggelser

I går la en samlet opposisjon i Trondheim fram et forslag som innebærer at ingen skoler i Trondheim skal legges ned som en del av budsjettbehandlinga i år. – For Venstre er det viktig å sikre at vi nå får en bred prosess der de involverte får uttale seg, og en solid konsekvensvurdering som gir oss et skikkelig grunnlag for å fatte vedtak, sa kommunalråd Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Skolebarn

Alle partiene i opposisjonen, dvs. Rødt, Demokratene, Pensjonistpartiet, KrF, Venstre, Høyre og Frp står altså samlet om forslaget om å vente med nedlegging. – Vi håper at når vi står samla, så vil det gjøre inntrykk på flertallet slik at de tar hensyn til vårt forslag, sier Gunnes.

Forslaget er som følger:
Det fattes intet vedtak om nedlegging av skoler ved budsjettbehandlinga 11.12.2009. Eventuelt vedtak i økonomiplanen kan først tas etter at skolestrukturen er ferdigbehandlet politisk. Før ferdigbehandling skal det foreligge en konsekvensvurdering av eventuelle skolenedleggelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**