– Venstre vil skape og sikre arbeidsplasser

– Venstre går mot alle Regjeringens forslag til målrettede skatteskjerpelser for næringslivet i statsbudsjettet for 2009. For å skape og sikre arbeidsplasser er det avgjørende med gode rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for å sikre underveksten av ufødte bedrifter og utvikling av flere og bedre kunnskapsbedrifter, sier Venstres Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i tredje kvartal i år ble åpnet 834 konkurser. Dette er en økning på 43 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I Sør-Trøndelag er tallene foreløpig noe lavere (37 % økning), men Gunnes er meget bekymret for utviklingen. Antallet i Sør-Trøndelag er 121 i 2007, 166 i 2008

Venstre la denne uka frem sitt alternative budsjett for 2009. – Skal vi klare å dempe utviklingen av økende konkurser og tapte arbeidsplasser, mener Gunnes den rette medisinen er økt bunnfradrag i formuesskatten, økte avskrivingssatser for næringslivet, styrking av SkatteFUNN-ordningen og rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende. Arveavgiften bør avskaffes, og Venstre vil innføre et eget skattestimuli (KapitalFUNN) for langsiktig investering i ny næringsvirksomhet.

Jon Gunnes

– Konsekvensen av Regjeringens skattepolitikk er at statlig og utenlandsk eierskap i norsk næringsliv blir kraftig favorisert, heller enn det spredte, private norske eierskap Venstre ønsker. Spesielt i en tid med finanskrise og utsikter til økning i konkurser og arbeidsledighet burde politikken vært lagt om i en retning som belønnet dem som ville investere i ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser, avslutter Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**