Delegater til nominasjonsmøtet

Medlemsmøtet 14.11 valgte delegater til nominasjonsmøtet i Rogaland. Her kan du finne ut hvem som representerer Sandnes…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Sandnes Venstre har totalt 13 delegater pga. god oppslutning forrige Stortingsvalg og medlemstall.

Nominasjonsmøtet begynner kl. 11.00 på Victoria Hotel i Stavanger, registreringen av delegater begynner kl. 10.30.

Reiseutgifter for delegater blir refundert.
Program for dagen:
1. Åpning av nominasjonsmøtet ved fylkesleder Helge Solum Larsen
2. Valg av ordstyrere, fullmaktsnemd, referent, tellekorps og to personer som underskrivere til
listeforslaget
3. Orientering om nominasjonsnemdas forslag til liste ved leder av nominasjonsnemda, Thor
Bjarne Bore
4. Generell debatt om listeforslaget
5. Behandling av nominasjonsnemdas listeforslag
6. Fra listeforslag til stortingsmandat – tanker om valgkampen 2009
a. Organisatoriske utfordringer i valgkampen ved fylkesleder Helge Solum Larsen
b. Politiske utfordringer i valgkampen ved stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim
c. Venstrekampanje: Kommunal miljørapportering ved fylkessekretær Svein Abrahamsen
d. Venstrekampanje: Skoleaksjonen ved politisk nestleder Iselin Nybø

Delegatene fra Sandnes er som følger:
1.Grundetjern, Vidar
2.Tunheim, Jorunn Danielsen
3.Eldhuset, Knut O.
4.Bergstrøm, Geir
5.Hagen, Torstein
6.Sjursæther, Alexander
7.Frantzen, Tove
8.Robberstad, Torleiv
9.Meinich-Bache, Stephen
10.Nielsen, Tore R.
11.Robberstad, Helga
12.Kvinen, Atlak
13.Movold, Jan

Varaliste:
14.Eikeberg, Håkon
15.Grundetjern, Nina
16.Nesse, Trond
17.Sundfør, Astrid Thingbø
18.Thingbø, Thor
19.Stangeland, Heidi
20.Waalen, Grethe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**