Ordtaket om Mjøsbyerne

Apropos den pågående debatt om hovedsætet til Innlandsuniversitetet ble det innrykket i Oplandenes Avis – organ for det uavhængig frisindede Venstre, Hamar, tirsdag 30.september 1913

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Mjøsa fra Ring

Foto: A.Hovsto

Man har flere gange i den senere tid, sist i en artikel i “Samtiden”, set gjengit et ord om Mjøsbyerne, som skulle lyde slik, at Lillehammer hadde penge, men ingen mænd; Gjøvik hadde mænd, men ingen penge, og Hamar hadde ingen av delene.

Som gammel Hamarborger maa det være mig tilladt at gjøre opmerksom paa, at der helt siden 1870 aarene har gaat et ordtak om Mjøsbyerne, men det lød ganske anderledes enn det, som man nu vil ha det til. Det var nemlig gjængs talemaate, at Hamar har mændene og ikke penge, mens Lillehammer har pengene, men ikke mænd. Gjøvik ble overhodet ikke nævnt i denne forbindelse, antagelig fordi der ikke var noget karakteristisk for denne by hverken i retning av penge eller med hensyn til mænd.

Regiment

Foto: B.Aartun

At ordtaket ialfald for Hamars vedkommende indeholdt en talende sandhet, tør være bekjent for alle, som har fulgt noget med i vort land nyere historie. Der rørte sig i anden halvdel av forrige aarhundre (red.anm. 1800-tallet) i den unge stiftsstad et rikt aandelig liv med sterke brytninger, som vakte gjenklang vidt utover.

Nordengen og Thon

Foto: B.Aartun

Jeg behøver bare at nævne navne som biskop Folkestad, stiftamtmand Kyhn, statsraad Hertzberg, stiftprovst Winsnes, folkehøiskolebestyrerne Herman Anker og Ole Arvesen, A. Sæhlie, seminarbestyrer Saxe – for bare at nævne de fremste av Hamars mænd. Alle maa regnes blant de ypperste av de aandens stridsmænd, som var med og byggede landet i det nævnte tidsrum, og det synes merkværdigt, at saa mange fremragende kræfter har kunnet findes samlet paa en og samme tid i en liten by.

Ærbødigst
A.F.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**