Staten må dekke asylgiftene

UDI anslår at det kan bli behov for 3000 nye asylmottaksplasser innen utgangen av året. Samtidig er det stor motstand i mange kommuner mot å opprette disse mottaksplassene. Et enstemmig representantskapsmøte i Nord-Trøndelag Venstre krever nå at staten tar disse utgiftene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


En viktig grunn til denne motstanden er at kommunene ikke ser seg i stand til å løse velferdsutfordringene som et asylmottak fører med seg for lokalsamfunnet.

Skal lokalsamfunnene kunne gi et godt tilbud til asylsøkerne, må det følge med nok penger. Kommuner som i utgangspunktet har en anstrengt økonomi, vil ha problemer med å gi et godt tilbud til asylsøkerne. Ekstra utgifter innenfor helse, barnevern og oppvekst bør i sin helhet dekkes av staten, og ikke belastes kommunene. Nord-Trøndelag Venstre mener vi har en nasjonal forpliktelse til å gi et godt tilbud til de som søker nødhavn, og skal vi oppnå dette, må det følge med nok penger når UDI oppretter et mottak i en kommune. Ved å gjøre kommunene i stand til å gi asylsøkerne et godt velferdstilbud, vil staten gjøre UDIs målsetting om flere mottaksplasser enklere å oppnå, og det vil bli lettere for lokalsamfunnene å integrere de nye medborgerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**