Til kamp for markahyttene

Vi tar til motmele mot Rådmannens forslag om å kutte støtten til drift av Markastuene. Venstre har hele tiden talt friluftslivets sak og kjempet for denne støtten. Saken er viktig for oss og vi er fortsatt villige til å kjempe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gupu - markahytte i Bærum

Gupu – markahytte i Bærum
Foto: Steinar Johnsen

Det er få investeringer vi som samfunn kan gjøre med så udiskutabelt gode avkastninger som tilrettelegging for friluftsliv. Det er en aktivitet alle kan ha glede av og mestre. Den enkeltes mulighet til å tilpasse aktivitetene individuelt gjør friluftslivet uavhengig av alder, fysisk styrke og økonomi. I en tid med økonomiske utfordringer både for samfunnet og våre innbyggere skal vi kanskje spesielt legge vekt på dette siste. Det er viktig og riktig nå å satse på rimelige tiltak for alle fremfor kostbare tiltak for utvalgte grupper.

En investering i friluftsliv er en langsiktig investering i helse. Utallige undersøkelser slår fast at friluftsliv er den aktiviteten som har størst sjanse til å vare lenge. Barn som er oppvokst med et aktivt friluftsliv forblir som regel glad i friluftsliv livet ut. Aktive friluftsmennesker har i snitt en langt bedre folkehelse enn andre. En satsing på friluftsliv er forebygging som vil spare kommunen for store utgifter i den andre enden.

Louise Chawla påviste i en undersøkelse av barn i Norge og Kentucky at ingen ting bidrar så mye til interesse for realfag, en miljøvennlig livsstil og forvalterholdning som gode opplevelser i naturen med sine nærmeste i ung alder. Også det viktig for å møte aktuelle utfordringer for klima og miljø.
Stuene i Marka er et hyggelig mål for turen og den viktigste motivasjonsfaktoren mange familier har for fysisk aktivitet i sunne og gode omgivelser.

Venstre har i forhandlingene med Høyre, FrP, KrF og PP fått gjennomslag for å ikke bare stoppe kuttet, men også øke tilskuddet fra Bærum Kommune til markahyttene fra 300.000 til 400.000 kr.

Ole Andreas Lilloe-Olsen, gruppeleder Venstre i Bærum kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**