Bomiljøsak på Bjørntvedt

Varaordfører Siren Johnsen (V) vil ta opp problematikken rundt bomiljøet på Bjørntvedt, der Porsgrunn kommune har gjennomført en bruksendring av eldreboliger til ordinære kommunale utleieboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Porsgrunn kommunes Boteam har ansvaret for oppfølgingen i forhold til de av kommunens leietakere som har tilleggsproblemer. Leder Arve Kjær understreker at alle har krav på tilbud om en trygg bolig. Han ønsker at boteam skal få i gang en dialog med innbyggerne i det aktuelle boligområdet.
Les reportasjen i Porsgrunns Dagblad HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**