Søppelforbrenningsanlegget på Spanne skrinlagt

Venstre har som eneste parti vært i mot planene om søppelforbrenningsanlegg, helt fra de første planene ble lagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Da den nye revisjonen av kommunalplanen ble lagt frem var det merket ut et område på Spanne på fastlandskarmøy for å kunne regulere området for søppelforbrenningsanlegg. Daværende representant fra Venstre, Ragnar Skjølingstad, var den eneste som stemte mot dette.

Den 15.2.2007 gjorde det faste utvalget for plansaker vedtak etter Venstres Elin Jelsas
forslag om at Sør Vest Varme A/S og kommunen skulle utarbeide andre og bedre alternativer til avfallsforbrenningsanlegg enn området på Spanne,
Resultatet av dette har ennå ikke kommet frem. Vi mener at utbygger har hatt som mål å trenere hele forslaget frem til en avgjørelse måtte tas.

Derfor mente Venstres 2 representanter i kommunestyret, Sølvi Gressgård og Asbjørn Eik-Nes fremdeles at en plassering av et avfallsforbrenningsanlegg på Spanne vil gi alt for store miljømessige- og trafikale utfordringer for hele området, spesielt med tanke på at anlegget vil bli liggende nært et boligområde med barnehage og inntil et fantastisk friluft-
og turområde.

Venstre hadde som eneste parti holdt stødig på sin mening, og stemmte mot rådmannens forslag til
vedtak også denne gangen.

Et fellesforslag fra partiene, untatt Høyre, sendte et oversendelsesforslag til formannskapet om å omregulere det planlagte området til “noe annet.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**