Storstilt satsning på videregående utdanning i Buskerud Fylke

De videregående skolene i Hønefoss har i lang tid hatt behov for utbedringer og tilgang til større arealer.
Det har i en tid vært usikkerhet knyttet til Ringerike kommunes planer for utvikling av byen, og hvordan dette vil innvirke på mulighetene for utbygging av skolene. Dette forholdet er nå avklart, og samarbeidspartiene, (Ap, Sp, SV og V) som har flertall i fylkestinget, velger å følge kommunens anbefaling med hensyn til hvor videregående skole i fremtiden bør ligge. Derfor foreslås det en samlokalisering av disse skolene lokalisert til dagens Hønefoss videregående skole i Osloveien. En samlokalisert skole vil gi driftsmessige positive utslag, i tillegg til de pedagogiske fordelene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Samarbeidspartiene (Ap, Sp, SV og V) som har flertall i fylkestinget vil i onsdagens fylkesutvalgsmøte legge frem forslag til en storstilt satsing på videregående utdanning. De nærmeste årene skal Buskerud fylkeskommune bygge nye skolebygg for over 1 milliard kroner og det satses betydelige midler på kvalitetsutvikling i de videregående skolene. Det skal bygges ny videregående skole på Sætre i Hurum. Drammen videregående skole skal samlokaliseres på Marienlyst og det blir bygget ny skole på Ringerike der Ringerike og Hønefoss videregående skoler skal samlokaliseres i Osloveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**