Gi norske 16-åringer stemmerett!

Norske 16-åringer betaler i dag skatt, sitter i offentlige råd og utvalg og kan settes i fengsel. Men rett til å stemme ved valg har de ikke. Dette mener Venstre er urimelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dette sier fylkesleder Emil Pedersen i et avisinnlegg til flere aviser i Vest- og Aust-Agder.

Emil Pedersen

Foto: Tor Ole Rønning

Han skriver videre:

Ungdom som må ut med skatt og kan settes bak lås og slå, må ha mulighet til å være med og bestemme hva skattepengene våre skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha her i landet.

Noen klager over at ungdommen er så lite politisk interessert. Jeg er overbevist om at interessen ville våkne hos atskillige hvis de fikk lov til å gi sin stemme til et politisk parti. Dette ville også lære norske ungdommer bedre opp i demokratiske prosesser og øke deres kunnskap om hva de enkelte partier står for. Tyskland har hatt ordningen siden 1997 med bra resultat.

Venstres ordfører i Grimstad, Hans Antonsen, har klart å få gjennomslag for en forsøksordning med stemmerett for 16-åringer i kommunen sin. FNs barnekonvensjon sier også klart at barn og unges medvirkning i samfunnet skal økes.

Slipp derfor norske 16-åringer til ved framtidige stortings-og kommunevalg!

EP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**