-Styrk SkatteFUNN-ordningen

Venstre mener at SkatteFUNN-ordningen bør styrkes som virkemiddel for å sikre at den i større grad kan bidra til forskning, verdiskapning og velferd. SkatteFUNN ble oprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forskning- og utviklingsinnsats, mener stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Uten å være på høyden i ny kunnskap, faller vi også tilbake som velferdssamfunn. Statistisk sentralbyrå har evaluert SkatteFUNN-ordningen og avleverte sluttrapport i januar 2008. Evalueringen viser blant annet at for hver krone som gis under SkatteFUNN, øker forsknings- og utviklingsinnsatsen i bedriftene med det dobbelte. For hver krone SkatteFUNN-ordningen har brukt på norsk næringsliv har vi fått 2 kroner tilbake i økt forskningsinnsats.

I forslaget til statsbudsjett for 2009 foreslår ikke regjeringen noen styrking av SkatteFUNN-ordningen. Det at enkelte representanter fra regjeringspartiene fremstiller dette som en slags politisk seier og en økt satsning på næringsrettet forskning fra regjeringens side er meget spesielt.

Venstre legger fram flere forslag for å styrke ordningen, deriblant fjerne regelen om maksimal timesats, heving i beløpsgrensen, gjeninnføring av tilskuddsordningen for ulønnet arbeid og fjerning i begrensningen i antall timer for egne ansatte.

Disse og flere forslag kommer til votering i Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2009. I en tid med finanskrise og utsikter til økning i konkurser og arbeidsledighet må politikken legges om i en ny retning som belønner dem som vil investere i ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**