Ungdomstips

Vi i Venstre har et sterkt ønske om at 16-åringer skal få avgi stemme ved lokalvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I dag legger en arbeidsgruppe, bestående av flere elevrådsledere og klubbledere, frem et forslag til ungdomsplan i Grimstad. Sammen med ønske om reell myndighet i skolehverdag, ønske om å bli hørt i planer som angår dem, økt tilskudd til aktiviteter på flere områder og en hel rekke andre ting ønsker de stemmerett for 16-åringer. Denne tanken har venstre stått for lenge og det gleder oss at dette er noe ungdommen selv også ønsker. Grimstad kommune har jo som kjent søkt om å være forsøkskommune ved valget i 2011. Så er det bare å se hvordan en kan møtes i tankene omkring de andre tiltakene ungdommen i Grimstad ønsker slik at alle blir lydhøre for deres stemme og løsninger.

Artikkel om saken på hjemmesiden til nrk sorlandet finner du her
Artikkel om saken på hjemmesiden til Agderposten finner du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**