Selvfølgelig skal en 100 åring ha sykehjemsplass!

Liv H. Wiborg i Helse- og Sosialkomiteen (HSK) er rystet over at bydelen avslo søknad om sykehjemsplass til en dame på over 100 år. Etter press fra Venstre og Wiborg ble klagen tatt til etteretning og plass innvilget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det var møte i HSK samme ettermiddag som denne saken var på trykk i Aftenposten Aften.
Venstre ved Liv H. Wiborg fremmet forslag i komiteen om at bydelsadministrasjonen snarest skulle se på klagen fra de pårørende. Dessuten, at HSK i neste møte den 4.desember, skulle ha tilbakemelding om klagebehandlingen og hvor terskelen for tildeling av sykehjemsplass egentlig ligger i Ullern bydel.

Den 6. november var det møte i Ullern bydelsutvalg. Bydelsdirektøren informerte bydelsutvalget om at klagen fra de pårørende til kvinnen på over 100 år var tatt til følge. Kvinnen hadde nå fått sykehjemsplass.
Bydelsdirektøren syntes å mene at det er politikerne selv som har lagt listen for tildeling av sykehjemsplasser. Venstre mener at når så hjelpetrengende mennesker i Ullern bydel søker om sykehjemsplass må det innvilges. I denne saken er det også spesielt at kvinnen nærmet seg 101 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**