Styreaktiviteter i Nordland Venstre 2009

Agenda til og referater fra styremøtene i Nordland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


2009
13.feb Styremøte i Bodø
møteinnkalling
– referat fra møte.

14-15.feb Venstrehelg i Bodø
1. Regionssamlinger
2. Nominasjonsmøte
3. Årsmøte i Nordland Venstre

21.-22. mars styremøte
Møteinnkalling
– referat fra møte.

6.-7. juni styremøte
Møteinnkalling
– referat fra møte.

19.-20. september styremøte – kansellert, avholdt telefonmøter.

21 — 22. november styremøte
Møteinnkalling
referat fra møte.

I mellom de planlagte styremøtene vil arbeidsutvalget jobbe. Det vil også bli arrangert styremøter på telefon mellom de som er satt opp i møteplanen.

ARKIV:
Styreaktiviteter i Nordland Venstre 2008

<---- til organisasjon siden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**