-Nå testes regjeringens holdning ovenfor kommunene

Hvilke konsekvenser vil finanskrisen kunne gi for kommunene? Det er spørsmålet Venstres gruppeleder i Stavanger Per A. Thorbjørnsen stiller seg. -Dersom den finansielle uroen sprer seg vil det kunne resultere i reduserte skatteinntekter, som igjen vil få konsekvenser for tjenestenivå og stillingsvolumet i kommunene. Thorbjørnsen konstaterer at det er nå regjeringens politikk overfor kommunene virkelig blir satt på prøve.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

-Regjeringen Stoltenberg har i tre år sluppet å foreta politiske prioriteringer, sier Thorbjørnsen. -Det har vært en eventyrlig situasjon i økonomien. Pengene har rast inn i statskassen.. Det har ikke kostet regjeringen mye krefter å bruke mer penger på kommuner, transportssektor og sykehus, eller hva de nå skryter av at pengene har gått til. Nå, i lys av den nye situasjonen er det anslått skattesvikt i kommunene. I Thorbjørnsens kommune Stavanger, er et konservativt anslag at skatteinntektstapet i 2009 kan bli på mer enn 63 millioner.

Kommunenes Sentralforbund (KS) har lagt frem beregninger som antyder at skatteanslaget for 2009 er satt for høyt. KS har gjort det klart ovenfor regjeringen at skattørene som regulerer hvor mye skatteinntekter kommunene får neste år bør justeres opp i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling.

-I Stavanger vil vi, i likhet med i mange kommuner, ha som ambisjon å opprettholde status quo i tjenestetilbud og aktivitetsnivå fra 2008 til 2009, sier Thorbjørnsen. Han understreker at dette avhenger av at Regjeringen er villig til endre neste års kommuneopplegg i Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**