For svak sating på jernbane i nasjonal transportplan

NSB burde fått anledning til å bruke sitt overskudd til oppgradering, vedlikehold og investeringer i moderne togmateriell. Dagens bruk av museumsvogner er en katastrofe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tog

Foto: A.Hovstø

Den gode trafikkøkningen på jernbanen i vår region bør sammen med tilsvarende økning ellers i landet være et meget godt grunnlag for at myndighetene bør satse på en raskere utbygging av dobbeltspor på Dovrebanen, i første omgang på strekningen fra Eidsvoll til Hamar og Lillehammer, men senere selvsagt også videre på Dovrebanen og Rørosbanen helt til Trondheim.
En slik satsing vil være en klar investering i miljøvennlig, effektiv og ikke minst trafikksikker kommunikasjon mellom Mjøsregionen og hovedstadsområdet. Kapasiteten på dagens enkeltspor fra Eidsvoll og nordover er sprengt og umuliggjør en økning i antall tog og kortere kjøretid.

TogVei

Foto: A.Hovstø

Mjøsen Pendlerforening er skuffet over en altfor defensiv satsing på jernbanen i Nasjonal Transportplan. Vi konstaterer at samferdselsministeren og regjeringen viderefører tidligere regjeringers for dårlige satsing på jernbane. Dette resulterer i klattvis utbygging av korte strekninger. Det er å håpe at Stortinget nå kan ta tak i dette og sørge for utbygging av dobbeltspor og en tidsriktig og moderne jernbanetransport. En slik satsing vil være en investering for fremtidige generasjoner!
Mjøsen Pendlerforening ser det også som et paradoks at NSBs årlige overskudd hvert år pløyes tilbake til Staten. NSB burde fått anledning til å bruke sitt overskudd til investeringer i moderne togmateriell slik at dagens bruk av museumsvogner kunne vært unngått.
Dagens regjering og Storting har nå en unik sjanse til virkelig å satse på jernbanen i den Nasjonale Transportplan! La oss håpe de ser mulighetene og tar ansvar og utnytter dagens situasjon med ledig arbeidskraft og anleggskapasitet! Dette har Norge råd til!

Mjøsen Pendlerforening, 25.11.08

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**