Barn og ungdom først

“Det er viktig å satse på et godt kultur-, idretts- og fritidstilbud for alle Haldens barn og unge, slik at alle får muligheten til å oppleve gleden av å mestre noe gjennom aktivitet og opplevelser,” skriver Per Magnus Finnanger Sandsmark i dette leserbrevet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Jeg har tro på framtiden. Jeg har tro på lek og glede. Jeg har tro på at alle kan vokse opp til å bli gode samfunnsborgere som trives og har det bra. Derfor vil jeg nok en gang skrive om å satse på barn og ungdom og øke debatten om hva vi skal gjøre for barn og ungdom i Halden.

Særlig i nedgangstider bør man vurdere nøye hva man skal prioritere. Da mener jeg at barn og unge bør prioriteres først. Derfor bør skolen i størst mulig grad skjermes, og fokuset på et godt innhold i skolen bør løftes fram, over strukturdebatt og økonomi. Man må først si hva slags skole man ønsker i Halden og så se på hvilke tiltak som skal til for å sikre dette. Det er videre viktig å satse på gang- og sykkelveier, barnevern og forebyggende helsearbeid blant barn og unge. Det er også viktig å satse på et godt kultur-, idretts- og fritidstilbud for alle Haldens barn og unge, slik at alle får muligheten til å oppleve gleden av å mestre noe gjennom aktivitet og opplevelser.

Om vi skal gå en lys framtid i møte bør Halden kommune satse på barn og ungdom. Derfor vil jeg nok en gang etterlyse et svar fra Ap, SV og KrF, ikke minst de to siste som prioriterte barn og ungdom høyt i sist valgkamp. SV foreslo egen ungdomsplan. KrF foreslo å bedre tilbudet til 1-3-åringer. Jeg savner det varme engasjementet for barn og unge jeg vet finns i possisjonen, særlig i SV og KrF. Vis i praksis at dere setter barn og ungdom langt framme i deres prioriteringer, og at det skal gjennomføre deres arbeid. Det er barna som er framtiden. Jeg stoler på at SV og KrF husker dette, og gjør rede for dette i lokalpressen.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Medlem, Hovedutvalg for kultur og idrett (Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**