Foreslår store regionkommuner

Trond Prytz, Venstres gruppeleder i fylkestinget, vil ha store folkevalgte regionkommuner, Han viser til at forvaltningsreformen ble et stort politisk gjesp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Prytz vil ta radikale grep for å danne et effektivt og slagkraftig kommunenivå. Han mener at det er helt avgjørende at kommunene i Nord-Trøndelag evner å ta grewp for å møte utfordringene. Prytz viser til måten Oslo er organisert på, med felles bystyre og bydelsutvalg og råd.

Dagens kommuner inngår.

Trond Prytz

Foto: Øystein Mørkved

-Jeg tenker meg regionkommuner hvor dagens kommuner inngår, sier Prytz. Som et eksempel nevner han Innherredskommunene som “bydeler” i en regionkommune. Da vil innherredsbyggen velge representanter til regionkommunen på samme måte som til fylkesting. Dersom kommunene ønsker å oprettholde sin kommune som nå, slå sammen eller dele opp ytterligere, så er det rom for det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**