Kvassheim om Hydro Karmøy

I forbindelse med beslutningen om nedleggelse av Søderberg anlegget og ingen oppstart av K6 ved Hydro Karmøy har Gunnar Kvassheim, leder av Stortingets energi- og miljøkomite, gitt følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

— Jeg synes det er meget beklagelig at bedriften ikke har funnet å kunne investere i ny fabrikk. Den ville lagt grunnlag for framtidsrettet satsing og sikring av arbeidsplassene på Karmøy. Den vanskelige markedssituasjonen er et dårlig utgangspunkt for videre satsing, men det er beklagelig at ikke regjeringen bidro til å gjøre det den kunne for å få et positivt utfall. Regjeringspartienes negative innstilling til Hydro Karmøy sine ønsker i hjemfallsaken har tvert imot bidratt til å tegne mørke skyer på himmelen for de som skulle ta en investeringsbeslutning. Det har heller ikke vært noe positivt bidrag at regjeringspartiene har lovet industrien et nytt kraftregime, som de ikke har levert og hele tiden har visst at de ikke kunne levere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**