Nominasjonsmøte i Sigdal 6. desember

Nominasjonsmøtet går av stabelen 6. desember i Sigdal. Det er klart at stortingsrepresentant Odd Einar Dørum blir gjest på møtet. Vår egen Helge Stiksrud er førstekandidat til Stortingsvalget 09, bak hans kandidatur står en enstemmig nominasjonskomite.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det blir et spennende nominasjonsmøte i Sigdal lørdag 6. desember. Ringerike Venstre, sammen med en rekke andre lokallag i Buskerud står sammen om førstekandidat Helge Stiksrud, førstekandidaten som nominasjonskomiteen i Buskerud Venstre enstemmig har satt på topplassen.
Hvis man ser tilbake på fylkeskommunalvalget sist så er det ingen tvil om at Helge har en sterk posisjon blant venstrevelgere i Buskerud.

Helge Stiksrud

Foto: Vidar Grundetjern

Helge har i mange år arbeidet politisk og er kjent for hans gode samarbeidsevner med andre politiske partier, samtidig som han har fått gjennomslag for mange av Venstres politiske saker.
Hans store kjennskap til de politiske kanaler, hans nettverk og ikke minst hans popularitet blant velgere i Buskerud er hans beste kandidatur for at Venstre ikke bare kan få en representant inn fra Buskerud, men kanskje to fra Buskerud kan blir valgt inn.

Det er mange velgere fra andre partier i Buskerud som vil stemme Venstre for at Helge Stiksrud kan bli lokal representant på Stortinget i neste periode.

Helge Stiksrud har en allsidig og variert utdannings- og yrkesbakgrunn, som kan vise seg å være betydningsfull og uvurderlig i rikspolitisk sammenheng.
Han er selvstendig næringsdrivende, men har bl.a. vært informasjonsleder i Norsk Hydro (I990-2003). Erfaringen fra et verdensomspennende konsern kombinert med en jordnær og fornuftig innstilling kan være en avgjørende og verdifull ballast for en rikspolitiker i kommende stortingsperiode.
Han har også bakgrunn som landbruksattache ved den norske ambassaden/EU-delegasjonen i Brussel (1986-89), og har arbeidet som faglig sekretær i Stortingets landbrukskomité (1989-I990). Han har derfor godt kjennskap til hvordan arbeidet i Stortinget er organisert. Han har også vært leder av globaliseringsutvalget til Venstre og er medlem av programkomiteen til partiet for stortingsperioden 2009-2013.

Det kan ofte være helt avgjørende at den som blir valgt som stortingsrepresentant har mulighet til å innfri velgernes forventninger om raskt å nå fram i korridorer der beslutninger blir tatt, men også å være synlig og tydelig i kraft av erfaring og tidligere resultater.
Helge Stiksrud har allerede et nettverk blant rikspolitiske aktører, og er derfor godt kjent med maktens irrganger, politiske spilleregler og samfunnsmessige rollefordelinger.
Et godt nettverk kan ofte være helt avgjørende og nødvendig basis for videre politisk virksomhet på høyt plan, til glede for Buskerud fylke, for Buskeruds innbyggere.
Helge vil alltid sette hele Buskerud i fokus, slik at både store og små steder i fylket vårt kan få glede av hans plass på Stortinget i neste periode.

Ringerike Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**