Venstre vil sikre bybanen

Fylket garanterer for 67 prosent av den økonomiske risikoen ved Ryfast. Venstre frykter at tunnelsmell kan knuse bybanen. – Bybanen er nødvendig for å motvirke privatbilismen som kommer med Ryfast, sier Jarle Braut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jarle Braut

Foto: Vidar Grundetjern

Venstres Jarle Braut la i fylkesutvalget ikke skjul på at han er nervøs for ansvaret fylket er i ferd med å ta. Garantien er gitt med en såkalt «betinget refusjon».
Dette betyr at riksveimidlene i Rogaland dekker tapet hvis det ikke kommer inn nok bompenger. I riksveipotten ligger blant annet bybanen.

-Jeg er oppriktig bekymret for at store deler av riksveimidlene i Rogaland kan bli bundet opp hvis Ryfast blir dyrere, sa han – og foreslo at garantiansvaret ikke skal ha konsekvenser for riksveimidler som avsettes til bybanen.
Flertallet ønsket ikke å skjerme bybanen slik Venstre foreslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**