Arendal går inn i interkommunalt overformynderi

Arendal går nå inn i eit interkommunalt samarbeid om overformynderi, etter initiativ frå noen av dei mindre nabokommunane. Saksordførar Jan Kløvstad, Venstre, la vekt på at eit felles overformynderi vi styrke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


rettstryggleiken og betre saksbehandlinga i fleire kommunar.

Jan Kløvstad nær

Foto: Arendal Venstre

Bystyret vedtok samrøystes at Arendal går inn i samarbeidet som vertskommune, og at dei nabokommunane som vil er hjarteleg velkomne i samarbeid nom overformynderi. Tvedestrand går inn i samarbeidet, Gjerstad blir med frå 2011, og vi ventar på vedtak i Vegårshei og Åmli. Froland har takka nei.

Saksutgreiinga kan lesast her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**