En viktig og trist sak, sa Anne Solsvik

– Dette er en viktig sak, og en trist sak, sa Anne Solsvik om diskusjonen om bostedsløse i Arendal bystyre. Trist at vi nå i 2008 står med disse utfordringene i Arendal. Bostedsløse er ikke et Oslo-problem alene, vi har problema utover hele landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Anne Solsvik

Foto: Arendal Venstre

Det er positivt at arbeidet har starta, at vi gir folk hjelp til å bo, hjelp til å klare sin egen hverdag.

Mange ønsker å være en del av samfunnet uten å ha de ressursene som skal til. De utfordringene de svakeste møter i hverdagen kan virke uoverkommelige, og vi må stille opp for de som trenger det mest, sa Venstres Anne Solsvik i bystyret og anbefalte rådmannens innstilling til prinsipper og tiltak for bostedsløse.

Eldrup Hansen var saksordførar, og både han og de to andre medlemmene i ad hoc-utvalget, Einar Halvorsen og Tone Helene Strat, orienterte om det viktige arbeidet. Ved starten av bystyremøtet var det også appellar ved Åsta Ledaal og Rino Rudsli.

Les mer om arbeidet her.

Planen blei samrøystes vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**