Sigdal innfører kultur- og idrettsstipend og kulturpris

Formannskapet i Sigdal vedtok i dag enstemmig å innføre både kultur-og idrettsstipend for ungdom og kulturpris.
– Nå håper jeg at kommunestyret følger opp, sier primus motor for nyordninga Runolv Stegane som både er varaordfører og Venstres gruppeleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Før valget i 2007 tok Venstre opp forslag om å innføre kultur- og idrettsstipend og kulturpris i Sigdal kommune.
Det har vært en lang “behandlingstid”, men i formannskapets budsjettmøte torsdag slutta et enstemmig formannskap seg til forslaget.

– Vedtaket satt langt inne. Først etter forslag om at Hovedutvalget for kultur og idrett må dekke kostnaden innenfor egen ramme, lyktes det å få flertall for forslaget. Nå håper jeg at kommunestyret ser seg råd til å bli med på et viktig klapp på skuldra til bygdas lovende ungdommer innen kultur og idrettsaktivitet, og at det settes pris på ildsjeler innen kulturlivet, sier Runolv Stegane (V)

Stegane mener at kommunestyret må finne midler utenfor hovedutvalgtes ramme.
– Venstre vil fremme forslag om dette i kommunestyrets budsjettmøte 19. desember, sier Stegane.

Les om Venstres lansering av forslaget i 2007

Les om kulturprisforslaget fra 2007 her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**