Svikter regjeringen Jørstadmoen?

Venstre står fast på sin støtte til Jørstadmoen sier Johan Schei og Bjørg S. Lien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I juni vedtok Stortinget å samle Forsvarets IKT-virksomhet på Jørstadmoen og at ledelsen for denne enheten skulle lokaliseres her på Lillehammer. Venstre støttet dette vedtaket. Vi har med forventning sett fram til de utviklingsmuligheter en slik satsning ville innebære for det lokale næringslivet og for kompetansemiljøet i regionen.
Det er derfor svært beklagelig at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett foreslår at sjefen for IKT-ledelsen med stab skal plasseres i Oslo. De tillitsvalgte ved Base Jørstadmoen mener at Regjeringens forslag vil svekke virksomheten ved basen.
Venstre står fast på sin støtte til Jørstadmoen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**