Tilbudsstrukturen i den videregående skolen i Nordland

De fleste har fått med seg debatten om omlegging av skoletilbudet i fylket. I store trekk har diskusjonen gått på hvor mye som må bevilges til skole, og lite om hva som er viktig for Nordlandssamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Nordland Venstre er glad for de justeringer som er gjort i nytt saksframlegg fra fylkesråden, der viktige tilbud både i Lofoten og på Helgeland opprettholdes, men vil fremheve at det er viktig at det arbeides målrettet for bedre samhandling mellom lokalsamfunnets behov, elevenes ønsker og ikke minst forutsetninger, samt næringslivets behov for arbeidskraft. Et større innslag av fremmedspråklige i klassene vil kanskje også bety behov for lavere elevtall i for eksempel første klasse.

Tavle

Foto: Microsoft Clip art

Selvsagt er det en grense for hvor mange tilbud og klasser som kan opprettholdes, men når tilbudet innenfor akvakultur/fiskerifag reduseres til en minimum, synes Nordland Venstre det er særlig beklagelig. De videregående skolene skal fremstå som regionale utviklingsaktører — det er derfor viktig at skolene tar i seg samfunnets profil og utviklingsmuligheter/behov. Nordland fylke med sin langstrakte kyst bør ta et særlig ansvar for rekruttering til fiskerinæringene. Dette kan gjøres ved en aktiv markedsføring av tilbud mot næring, faglag og ungdom. På denne måten kan en finne fram til tiltak som kan virke motiverende for utdanning/framtidig arbeid innenfor dette yrkesområdet.

Derfor mener Nordland Venstre det er viktig å gjøre alt som kan gjøres for å fylle de tomme pultene innenfor fiskeri- og akvakultur, slik at dette tilbudet ikke dør som følge av liten søkning. Skoletilbudet dreier seg om mer enn økonomi.

Nordland Venstre

May Valle
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**