Møter mandag 1. desember 2008-11-30

Rakkestad Venstre har styremøte og gruppemøte mandag 1. desember. Møtene begynner henholdsvis kl 18:00 og 19:00, holdes i Rådhuset og er som vanlig åpne. Vi setter pris på at nettopp du kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Saker styremøtet:
Årsmøte med valg
Kandidater til styre i Østfold Venstre
Miljøkampanje
Skolekampanje
Eventuelt

Saker Gruppemøte

Kommunestyret
Faste utvalg for plansaker
KUO
Sakslister finner dere[link#http://www.rakkestad.kommune.no/Modules/Politikk1.aspx?Category.ID=22060&ObjectType=Article&ElementID=1825&Category.Name=%22Politikk%22 ] her.[/link]

Vi ses i morgen!!!

Med Vennlig Hilsen
Jan Tore Gjøby
Leder Rakkestad Venstre
Mob.: 456 14 341
rakkestad.www.venstre.no

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**