Utfordrer minister på tap av rein

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad stiller spørsmål til Miljjø- og utviklingsminister Erik Solheim om erstatning i forbindelse med reidsdyrtap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

-Reindriftsnæringa i Trøndelag har tapt anslagsvis 7000 rein de siste to år, i følge en reportasje i NRK Trøndelag. Med så store tap av rein vil det gå utover både inntektene og mulighetene for avl i reinbesetningene, sier Skjelstad. Dette er dramatisk for den sørsamiske kulturen. Reindriften er viktig i Trøndelag både økonomisk, sysselsettingsmessig og kulturelt. Artikkelen viser tall fra Direktoratet for Naturforvaltning som viser at det finnes 138 gauper i Midt-Norge og over 100 holder til i Nord-Trøndelag. Det er også registrert store bestander av bjørn og jerv. Siden reindriften er basert på utmarksbeite hele året, utgjør rovdyrene en stor utfordring for denne næringen.

Les ministerens svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**