Ønsker dialog

Åmot Venstre satser sannsynligvis mest av alle på skole i Åmot kommune! Styrking av lærertettheten fra 1. – 4. klasse og tiltak som “Drengestua” på ungdomsskolen er viktige punkter i forslaget som er lagt frem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Åmot Venstre ønsker en bedre dialog både med SP og SV som sitter i posisjon og representere 9 av 17 stemmer i kommunestyret. Budsjettet støttes i sin helhet av H og FRP.

I dagens Østlendingen oppsummeres det alternative budsjettet i tre hovedpunkter:

– Skole

– Nedtrapping av eiendomsskatt

– Gjenåpning av fløy på Ryslingmoen

Åmot Venstre legger frem et budsjettforslag med en vesentlig skoleprofil. Det er et poeng at skolen trenger et løft både på kort og lang sikt.

En av kommunens hovedmål er økt tilflytting og bosetting. Da må ikke skatte- og utgiftsnivået i kommunen øke ytterligere om den ønsker å være konkurransedyktig med bl.a. Elverum. Derfor ønsker man ikke å øke eiendomssskatten. Tvertimot er en nedtrapping på sikt ønskelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**