Nå skal skolens innhold prioriteres

Det skal lages en skolepolitisk plattform for Halden kommune. Der skal blant annet Tone Skråning (V) være representert. I debatten i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst fremhevet Skråning at Venstre vil satse på kvalitet og innhold i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tone Skråning

Foto: Halden Dagblad

Artikkelen under er hentet fra Halden Arbeiderblad.

Nå skal innholdet i skolehverdagen settes på dagsorden. En tverrfaglig arbeidsgruppe med 10 medlemmer starter arbeidet over nyttår. Før sommeren skal de legge fram sine tanker, forslag og prioriteringer. En skolepolitisk plattform.

Høyres Roar Lund ønsket ikke å tre noe nytt ned over rektorene, og Venstres Tone Skråning sa det vil være skandaløst med mer kutt i skolen.

To ganger tidligere har forslaget vært tema i hovedutvalg for undervisning og oppvekst. I går ble det vedtatt å gjøre noe med saken. Nå skal man ta tak i utfordringer som kan gjøre skolen enda bedre.

Nye utredninger
Etter forslag fra utvalgsleder Fridtjof Dahlen skal det tverrfaglige utvalget gjennomgå skolens faglige innhold der de skal synliggjøre praksis og vise utviklingsmuligheter. Oppgaven blir å utvikle gode indikatorer (kjennetegn) som kan danne grunnlag for å måle og vise kvalitet i skolen. Utvalget skal også prioritere satsingsområder som kan bidra til å videreutvikle kvaliteten i skolen.
Fra politisk nivå ble valgt Odd Riise (Ap) og Fridtjof Dahlen (SV) med Øystein Lillås (KrF) og Elisabeth Giske (Ap) som vararepresentanter. Opposisjonens representant blir Tone Skårning (V) med Roar Lund (H) som vararepresentant.
Øvrige medlemmer i utvalget blir tre representanter fra kommunalt foreldreutvalg (KFU), to fra ansattes organisasjoner, to elever og én fra skoleadministrasjonen.
Utvalgslederen sa at han håpet at de før ferien har noe som kan brukes.
– Vi vil gi signal til skolen hva vi synes skal prioriteres.
Høyres Roar Lund hilste forslaget velkommen, men ønsker ikke å gjøre arbeidet for omfattende. Høyre ønsker å understøtte eksisterende planer, og ikke tre noe nytt ned over rektorene.
– Vi er opptatt av fysisk bra skoler, men innholdet er viktigst, sa Aps Elisabeth Giske.

Nasjonale prøver
bekymrer politikerne
Jobben det nye arbeidsutvalget skal gjøre, har direkte link til de nasjonale prøvene der skolene i Halden ikke gjorde det så veldig bra. Resultatene for Halden ble lagt fram for politikerne i går. Odd Riise sa i sitt forslag at hovedutvalget registrerer at de nasjonale prøvene viser en tilbakegang på kunnskapsnivå for flere av trinnene, og sa seg ikke fornøyd med resultatet. Han foreslo at rådmannen må påse at undersøkelsen brukes til å forbedre resultatene. Alle har et ansvar for forbedring i sitt arbeidsområde.
Lund sa seg ganske bekymret for resultatene på 8. trinn, og for at de som lå over middels resultat hadde tilbakegang. De flinke har blitt dårligere, og de svake elevene litt bedre.

– Skandaløst
med mer kutt
Venstres Tone Skråning stilte spørsmål om det er en for utstrakt bruk av ufaglærte og assistenter i skolen.
– Jeg håper at dere skjønner at mer kutt i skolen vil være helt skandaløst, sa hun.
– Resultatene henger nøye sammen med levekårsundersøkelsen. Der scorer ikke Østfold høyt, sa Elisabeth Giske og la til at svaret ikke er så enkelt som at det tas noen timer, eller utdannede lærere. Dette er en sammensatt problematikk. Jeg ser at noen lærere driller sine elever med oppgaver som de kan få i nasjonale prøver. De vil oppnå gode resultater. Det er sikkert mye å hente ved å gi en enda bedre undervisning. Det vil jeg jobbe for i budsjettet, sa Giske.
– Den viktigste faktoren er lærerens egenskaper. Det er farlig å skape en fatalistisk holdning om at sosialøkonomiske forhold er årsaken. Skråning ba om gruppemøte for opposisjonspartiene, og kom tilbake med forslag som sa at de nasjonale prøvene viser urovekkende resultatet. Hun foreslo på vegne av Venstre, Høyre og Frp at administrasjonen innen skolestart 2009 legger fram en handlingsplan for forbedring i skolen. Forslaget falt med tre stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**