Årsmøte Gamle Oslo Venstre

Gamle Oslo Venstre inviterer alle medlemmer og sympatisører til årsmøte tirsdag 26. januar kl. 18.00 – 20.00 på Kafe Asylet 2. etg., Grønland 28.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Etter møtet inviteres alle til sosialt samvær på Asylet.

Møteinnkalling:

Saker:

ÅM 01/10 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, protokollunderskriver og evt. tellekorps
Forslag: Møteleder Pål Pettersen?, referent: ?

ÅM 02/10 AKTUELLE POLITISKE SAKER
Diskutere aktuelle politiske saker og behandle evt. forslag til uttalelser

ÅM 03/10 ÅRSMELDING
Behandle styrets (og BU-gruppens) årsmelding for 2009

ÅM 04/10 INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmene må være bydelslaget ihende minst 5 dager før bydelsårsmøtet

ÅM 05/10 HOVEDRETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN 2010
Forslag fra styret forelegges årsmøte

ÅM 06/10 NOMINASJON OG VALG
06.01 Velge bydelslagsleder
06.02 Velge bydelslagsnestleder
06.03 Velge 3 styremedlemmer
06.04 Velge 3 varamedlemmer
06.05 Velge lokal valgkomite med 3 medlemmer
06.06 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte februar 2008: 15 delegater+ 3 vara

ÅM 07/10 AVSLUTNING

VEL MØTT!

Mer informasjon om lokalpolitikk i Bydel Gamle Oslo finnes på bydelens sine
nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**