Prinsippdebatt om budsjettarbeidet

Bjørn Sleipnes (V) tar opp en viktig debatt i driftsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre ønsker et mest mulig realistisk budsjett for hele kommunen og ikke slik som det er nå, at enkelte enheter år etter år går med underskudd. Dette vil akkumulere og til slutt er underskuddene så store at de er uhånderlige for den enkelte enhet og kommunen må gå inn å dekke de. Da er det bedre at rammene økes på de enhetene som vi vet er underbudjettert, slik at de har en reell mulighet til å gå i balanse.
Økonomiplanen ble vedtatt i juni og den legger føringer for budsjettbehandlingen. Dvs at det er lite politikerne kan gjøre for å endre budsjettet. Venstre ønsker, i samarbeid med de andre politiske partiene, å være med på å påvirke rammene. Derfor er det viktig at politikerne er “på banen” fra budsjettarbeidet begynner i mars og til økonomiplanen vedtaes i juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**