Venstre vil ha fart på boligtiltak

-Venstre er fornøyd med at Regjeringen nå vil vurdere å utvide nedbetalingstiden for startlån fra 20 til 30 år og øke utbetalingsrammene i Husbanken. Dette har Venstre foreslått i Stortinget flere ganger. Økt nedbetalingstid og økt bostøtte er et av de mest treffsikre virkemidlene for å avvikle antallet tvangssalg, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Endelig har statsråd Magnhild Meltveit Kleppa kommet Venstre i møte på dette punktet. Flere enn kommunene må få forvalte startlån slik at denne ordningen ikke fortsetter som en "godt bevart hemmelighet" som statsråden omtalte startlånordningen etter sitt møte med aktører i boligsektoren.

-I Soria Moria-erklæringen lovet regjeringen et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eieboliger. Regjeringen har nå hatt tre år på seg uten at vi har sett nevneverdige resultater, sier Skjelstad. Venstre vil at regjeringen skal sette fart på boligtiltak og lanserer følgende tiltak mot krisen i boligmarkedet:

Startlån
Gi adgang til å utvide nedbetalingstiden fra 20 til 30 år, kombinert med økt bostøtte. Øke utlånsrammen til Husbanken (foreslått kuttet i Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2009), slik at kommunene kan øke innlånet av såkalte Startlån og bruke dette til å refinansiere lån lokalt. Gjøre det mulig for kommunene å bruke av Startlån-midlene for å gi hjelp til depositum. Mange er i stand til å betale månedlig leie, men ikke i stand til å reise et depositum på 20-30.000 kr.

Flere utleieboliger og "Hjemkjøp"
Venstre vil stimulere kommunene til å bygge flere, rimelige utleieboliger og innføre en ordning for "Hjemkjøp", som gjør det mulig å starte med et leieforhold til en kommunal bolig og deretter gå over til å betale avdrag som gjør at boligen blir mer og mer selveid. Etablere Ungbo i flere kommuner enn Oslo og se på fordelsordninger for boligsameier for ungdom. Bygge flere studentboliger. Mange steder er studentboliger så å si reservert utenlandske studenter, mens de norske blir henvist til det private markedet, særlig i de store byene.

Profesjonalisere leiemarkedet
Det norske leiemarkedet er preget av dårlig organisering på utleiesiden og mange uerfarne leietakere. Venstre vil at myndighetene må bidra til å profesjonalisere utleiesektoren og bidra til mer langsiktighet. Leiesektoren er kommet for å bli, også i Norge. Studentsamskipnaden i Tromsø har organisert både utleiere og leietakere ved hjelp av internett og mener det er et enkelt og billig virkemiddel å bidra til at flere byer i landet gjør det samme. Venstre ser også for seg flere ideelle boligstiftelser inn i leiesektoren og utfordrer regjeringa på en politikk for å bidra til å etablere disse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**