Haugesund kommunes nettsted må forbedres!

Nettstedet til Haugesund kommune kommer dårlig ut med terningskast 2 i en landsomfattende kvalitetsvurdering av kommunale nettsteder. Nå er det imidlertid forbedringer på gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Raadhuset 2

Foto: Tore Nilsen

Haugesund kommunes nettsted får kun 37 poeng av 100 mulige, mens nettstedet til Karmøy kommune til sammenligning får 66 poeng. Nettstedet til Haugesund får 34 poeng av 100 mulige for sin tilgjengelighet, 35 poeng for brukervennlighet og 43 poeng for nyttig innhold.

Kommuneadministrasjonen arbeider med å fornye nettløsningen, og onsdag denne uken gav formannskapet sin tilslutning til ny webstrategi for kommunen. Kvalitetsvurderingen av kommunens nettsted viser at det er viktig at administrasjonen følger opp dette arbeidet. Undersøkelsen viser at Haugesund har mye å gå på før nettstedet oppfyller kravene til et godt offentlig nettsted.

Haugesund Venstre har programfestet at vi ønsker å utvikle og forbedre kommunens nettløsninger. Nettstedet er en viktig møteplass mellom kommunen og borgerne, som enkelt bør kunne finne fram til og følge saksgangen i kommunale organer.

De folkevalgte vil også ha nytte av bedre nettløsninger. I formannskapsmøtet ba Venstre om at administrasjonen finner løsninger slik at lokalpolitikerne får tilgang til internett i møtelokalene. De som ikke ønsker det, trenger da ikke saksdokumentene i papirutgave. Dette vil bidra til redusert miljøbelastning knyttet til lokalpolitisk arbeid.

Les mer om undersøkelsen her.

Les omtalen av undersøkelsen i Haugesunds Avis her.

Se nettstedet til Haugesund kommune her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**