Årsmøte i Lillehammer Venstre

Du inviteres til årsmøte mandag den 8 desember kl. 19.00 på Handleriet ( tidligere Solveigs)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Årsmøtesaker:
1. Velkommen til møtet
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Årsmelding fra kommuneestyregruppa/medlemmer av utvalg
5. Valg
6. Orientering og samtale om viktige kommunale saker ved for-
mannnskaps-, kommunestyre- og utvalgsmedlemmer.

Kl. 20.30: Styret inviterer til varmrett med dessert og sosialt samvær.
Samtale om kommunale saker fortsetter.

Velkommen til årsmøtet!

Arne Chr. Stryken/ leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**