-Vi sier ja til Krapfoss skole

Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet lanserte fredag sitt budsjettforslag. Mandag skal bystyret i Moss behandle budsjettene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er lagt inn midler til å styrke opplæringen i skolen, til utvidet skole på Krapfoss, til ny skole på Nøkkeland og til å beholde Jeløy skole som i dag, sier Sindre Westerlund Mork på vegne av partiene.

– Sammen med en økning av helsesøstertjenesten og støtte til aktiviteter samt frivillige lag og foreninger, synliggjør vi at vi ser skole og oppvekstmiljø i sammenheng. Dette er en nødvendig prioritering for kommunens barn og unge. En del av denne støtten innenfor kulturområdet kommer også hele lokalsamfunnet i Vansjøregionen til gode, sier Westerlund Mork.

– I tillegg støtter vi opp under pleie- og omsorgsplanen med noen enkelttiltak som er nødvendige for helheten i denne. Dette er nødvendig for å sikre noen tilbud til de som nå trenger det mest.

Andre forslag:

* Budsjettet er ført med et overskudd stort nok til å innfri bystyrets vedtak om støtte til Melløs stadion dersom næringslivet og Moss fotballklubb bidrar med sin andel, alternativt å pusse opp dagens Melløs.

* Idrettsrådets støtte økes til 200 000 i året.

* Parkteatret får økt støtte under forutsetning av at dette går til (husleie for) å dekke amatøroppsettinger.

* Utsetting av mer enn det rådmannen foreslår. Avgjøres ev i samråd med adm – hvor det er mest å hente.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**