Årsmøte i Hamar Venstre

Her foreligger referatet fra årsmøte i Hamar Venstre. I tillegg til det formelle var det en koselig middag med velsmakende rakfisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Referat fra årsmøte i Hamar Venstre

Dato: 9.desember 2008

Ordstyrer: Harald B. Pettersen
Referent: Andreas Skjæret

1. Erik Ringnes, fylkesleder, orienterer om aktuelle saker på regionalt og nasjonalt plan.
2. Årsberetningen godkjent.
3. Regnskapet godkjent.
4. Valg
a. Styre:
Leder: Harald B. Pettersen
Nestleder: Chris Castberg
Sekretær: Espen M. Lie
Kasserer: Mete Willas
Styremedlem: Trond Aspeland
b. Delegasjon til årsmøte i Hedmark Venstre:
Sjur Skjævesland
Trond Aspeland
Stein Frøysang
Espen Marius Lie
Harald B. Pettersen
Andreas Skjæret
Chris Castberg
5. Vi nedsatte en valgkomité for å komme med en innstilling til et nytt styre om et år. Komiteen består av Mete Willas, Sjur Skjævesland og Stein Frøysang (leder).
6. Første styremøte for det nye styret blir den 20.januar klokken 19.30.

9.desember 2008
Ved referent Andreas Skjæret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**