Et sosialt budsjettforslag for framtida

-Venstre vil styrke utsatte grupper i sitt forslag til kommunebudsjett for 2009, sier lokallagsleder og gruppeleder i kommunestyret, Karl Meinert Buchholdt. Partiet foreslår økt satsning på skole, omsorg og tiltak rettet mot spesielt utsatte barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Flertallkonstellasjonen bestående av AP, SP og KrF tar ikke utfordringene i kommuneøkonomien og samfunnet på alvor, sier Buchholdt. Han mener at de foreslåtte tiltakene i barnevern, kutt i det øremerkede tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne og kutt i helsesøstertjenesten er gode eksempler på det.

Styrker de svakeste
Venstre foreslår å øke bevilgningene til pleie og omsorg, rusomsorg, og barne og famiilietiltak med 5,1 millioner. Partiet vil reversere rådmannens bebudede kuttforslag og er innstilt på å holde løftene som ble gitt i valgkampen.

Partiet foreslår også å øke bevilgningene til å bekjempe uønsket deltid. Et slikt tiltak må til for å møte rekrutteringsutfordringene i helsesektoren.

Skole og kultur

Skolegard

Foto: ?

Venstres forslag styrker oppvekstsektoren med 3 millioner kroner. -Nesten samtlige enheter innen sektoren har bebudet at rammen er for lav, denne utfordringen tar Venstre på alvor, sier Buchholdt.

Partiet foreslår også mindre overføringer til kultursektoren, blant annet økt støtte til lag og foreninger, skolekorps og en styrket bibliotektjeneste.

Økt satsning på sentrum
Venstre er negativ til den foreslåtte økningen i parkeringsavgiten i Levanger sentrum. Partiet foreslår i stedet å gå motsatte vei og sette avgiften ned med 1 krone fra dagens sats. Dette vil være et konstruktivt bidrag fra Levanger kommune for å øke handelen i området.

Les hele budsjettforslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**