Jeg heter Anne Tørå Solsvik, er 27 år og kommer fra Arendal

Kjære Venstrevenner!

Hva vil jeg?
Jeg vil jobbe for et synlig Venstre som tar folk og samfunnets utfordringer på alvor. Vi trenger Venstre politikere som tør å kjempe for liberale prinsipper, som tørr å kjempe for saker som går ut over en fireårsperiode og løfte Venstres kjerneområder. Jeg tørr det og jeg vil utgjøre en forskjell ved å gjøre det!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anne Solsvik

Foto: Arendal Venstre

Sosialpolitikk: Ettervern for barnevernsbarn må være en av de viktigste sakene mine som for meg fremstår helt underlig at ikke er på plass i dag. Behovet for trygghet og voksenpersoner er ikke automatsikk borte ved 18-års bursdagen. Når resten av livet skal starte så mister man det som for mange er den viktigste støttespilleren/e gjennom livet. Sosiale utfordringer i folks hverdag er og blir det viktigste feltet for meg. Dette kan handle om å ha havnet i uføre, har problemer med rus, psykiske problemer eller andre ting som har ført til at man ikke takler sin egen hverdag. Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Det er avgjørende med et sterkt Venstre for å styrke denne holdning.

Klima: Miljø og klimakampen er og blir vår store utfordring, og er helt nødvendig at vi får inn målrettet tiltak mot. Regjeringen sitter på overtid og klimaet har ikke tid til å vente på deres tiltak enda en periode. Vi må satse på forskning, gode samferdselsløsninger og erstatte fossil energi med fornybar energi.

Skole: Jeg er opptatt av å styrke den offentlige skolen og mener nøkkelen til dette handler om å styrke lærerens kompetanse. Dette vil bidra til å gjenreise respekten for læreren, og sikre et bedre læringsgrunnlag for å unngå at elever dropper ut av skolen.

Likestilling: Det skal mye til å være fra Sørlandet og ikke bry seg om likestilling. Ingen andre steder i Norge ser man behovet for likestilling i like stor grad. Både i forhold til arbeidslivet med kampen mot deltid, men også i forhold til det frivillige samfunnet og religiøse organisasjoners befestning i samfunnet.

Internasjonalt: Som tidligere internasjonal leder for Unge Venstre har jeg et stort internasjonalt engasjement og nettverk. Kampen for demokrati og menneskerettigheter står sentralt for meg som liberaler. Som stortingsrepresentant vil jeg være opptatt av organisasjonsrettigheter i Hviterussland, ytringsfrihet i Kina og retten til eget land for saharawierne i Vest- Sahara for å komme med noen eksempler.

Videre kan jeg nevne kampen for å sterkt personvern, en human asylpolitikk og kampen mot menneskehandel som viktige saker for meg.

Min politiske erfaring:

Venstre Periode
Bystyret i Arendal Fra høst 2007 –
Driftsstyret Fra høst 2007 –
Planutvalget Fra høst 2007-
Komite for oppvekst Fra høst 2007 –
Utsending til KS, vara eiermøte i Agder Energi mm Fra høst 2007-
Landstyret i Venstre Oktober 2006-
Venstre stortingsgruppe Oktober 2006-
Venstres internasjonale utvalg Oktober 2005-2006

Unge Venstre
Leder Oktober 2007-
Nestleder Oktober 2006-2007
Internasjonal leder Oktober 2005- 2006
Sentralstyremedlem Oktober 2004-2005

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**